Nyheter

Jämför hälso- och sjukvården och socialtjänsten i landet

Genom Socialstyrelsens öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom vård och omsorg i hela Sverige. Hälso- och sjukvårdens övergripande resultat, kommunernas arbete med vård och omsorg om äldre samt våld i nära relationer är några exempel på områden. Resultaten presenteras på såväl nationell som regional och lokal nivå.


Information med anledning av sommarens höga temperaturer och skogsbränder


Hitta nyheter om färsk statistik på vår webbplats