Nyheter

Väntetiderna inom vården fortsätter att öka

Väntetiderna vid landets akutmottagningar fortsätter att öka över hela landet, men med stora regionala skillnader. När det gäller den lagstadgade vårdgarantin är det inga av landets regioner och landsting som lever upp till den. Inom den planerade specialistvården får endast tre av fyra patienter sin operation inom maxtiden 90 dagar.


Nu prövas ny modell för nationell högspecialiserad vård


Mer forskning om prostatacancerscreening behövs