لیست قیمت و شرایط فروش

تاریخ ابلاغ : 97/03/22

تاریخ ویرایش :97/03/22

• مدت زمان تحویل کلیه خودروهای شرکت پرشیاخودرو 30 روز کاری می باشد.

• تمامی هزینه های شماره گذاری و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری براي کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیاخودرو می باشد.

• هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیاخودرو می باشد.

• در شرایط خرید اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه و مالیات ارزش افزوده به عهده شرکت پرشیاخودرو می باشد.

• نرخ بهره فروش اقساطی برای پیش پرداخت 50 % معادل 22 %، براي پیش پرداخت 40 % معادل 23 % و برای پیش پرداخت 30 % معادل 24 % در سال محاسبه شده است.

• پیش پرداخت های 50%، 40% و 30 % معادل درصد از مبلغ خالص خودرو قبل از ارزش افزوده به اضافه ارزش افزوده و بیمه بدنه می باشد.

• حق الزحمه نمایندگی مجاز توسط شرکت پرشیاخودرو تامین و پرداخت می گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شرکت می باشد.

• با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.

• متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی شرکت پرشیاخودرو واریز نمایند در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت پرشیاخودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

• در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.

• پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی در محاسبه روزهای کاری لحاظ نمی گردند.

• کلیه خودروهای شرکت پرشیاخودرو دارای گارانتی 5 ساله / 150.000 کیلومتر و همچنین سرویس دو ساله BMW Service Inclusive Plus مي باشند.

بسته ویژه SP6 شامل 3 سرویس زیر می باشد:
• SP1: بیمه بدنه رایگان یک ساله برای خریدهای نقدی
• SP2: سرویس BMW Ultimate Spa برای دو سال
• SP3: سرویس BMW VIP Package برای دو سال
اطلاعات تکمیلی این بسته ها را از نمایندگی های پرشیاخودرو در سراسر کشور دریافت نمایید.

لیست آپشن تیپ های خودروها:

2018 BMW 120i - Executive

2018 BMW 120i - Premium

2018 BMW 125i - Dynamic Sport

2018 BMW 125i - Dynamic

2018 BMW 320i - Legend

2018 BMW 330i - Performance

2018 BMW 530i - Busiess Sport Plus

2018 BMW 530i - Business Plus

2018 BMW 530i - Business Pro

2018 BMW 530i - Business Sport

2018 BMW 530i - Progressive Plus

2018 BMW 530i - Progressive

BMW 1 Series 5-door - Executive - 2018 - BMW 120i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 4790000000 6 ماهه 2661000000 389700000
2 4790000000 6 ماهه 2225000000 468900000
3 4790000000 6 ماهه 1789000000 548600000
4 4790000000 12 ماهه 2672000000 204900000
5 4790000000 12 ماهه 2239000000 247100000
6 4790000000 12 ماهه 1806000000 289600000
7 4790000000 18 ماهه 2739000000 143300000
8 4790000000 18 ماهه 2308000000 173200000
9 4790000000 18 ماهه 1878000000 203400000
10 4790000000 24 ماهه 2750000000 112500000
11 4790000000 24 ماهه 2322000000 136200000
12 4790000000 24 ماهه 1895000000 160200000
BMW 1 Series 5-door - Premium - 2018 - BMW 120i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 4990000000 6 ماهه 2772000000 406000000
2 4990000000 6 ماهه 2318000000 488500000
3 4990000000 6 ماهه 1864000000 571400000
4 4990000000 12 ماهه 2784000000 213500000
5 4990000000 12 ماهه 2332000000 257400000
6 4990000000 12 ماهه 1881000000 301800000
7 4990000000 18 ماهه 2853000000 149300000
8 4990000000 18 ماهه 2405000000 180400000
9 4990000000 18 ماهه 1956000000 211900000
10 4990000000 24 ماهه 2865000000 117200000
11 4990000000 24 ماهه 2419000000 141900000
12 4990000000 24 ماهه 1974000000 166900000
BMW 1 Series 5-door - Dynamic - 2018 - BMW 125i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 5540000000 6 ماهه 3078000000 450700000
2 5540000000 6 ماهه 2573000000 542400000
3 5540000000 6 ماهه 2069000000 634500000
4 5540000000 12 ماهه 3091000000 237000000
5 5540000000 12 ماهه 2589000000 285800000
6 5540000000 12 ماهه 2088000000 335100000
7 5540000000 18 ماهه 3168000000 165800000
8 5540000000 18 ماهه 2670000000 200200000
9 5540000000 18 ماهه 2172000000 235200000
10 5540000000 24 ماهه 3180000000 130200000
11 5540000000 24 ماهه 2685000000 157500000
12 5540000000 24 ماهه 2191000000 185300000
BMW 1 Series 5-door - Dynamic Sport - 2018 - BMW 125i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 5740000000 6 ماهه 3189000000 467000000
2 5740000000 6 ماهه 2666000000 562000000
3 5740000000 6 ماهه 2144000000 657400000
4 5740000000 12 ماهه 3202000000 245600000
5 5740000000 12 ماهه 2683000000 296100000
6 5740000000 12 ماهه 2164000000 347100000
7 5740000000 18 ماهه 3282000000 171800000
8 5740000000 18 ماهه 2766000000 207500000
9 5740000000 18 ماهه 2251000000 243700000
10 5740000000 24 ماهه 3295000000 134900000
11 5740000000 24 ماهه 2782000000 163200000
12 5740000000 24 ماهه 2270000000 192000000
BMW 5 Series Sedan - Business Pro - 2018 - BMW 530i Sedan
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 11540000000 6 ماهه 6411000000 938900000
2 11540000000 12 ماهه 6438000000 493700000
BMW 5 Series Sedan - Business Plus - 2018 - BMW 530i Sedan
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 11640000000 6 ماهه 6467000000 947000000
2 11640000000 12 ماهه 6493000000 498000000
BMW 5 Series Sedan - Business Sport - 2018 - BMW 530i Sedan
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 11790000000 6 ماهه 6550000000 959300000
2 11790000000 12 ماهه 6577000000 504400000
BMW 5 Series Sedan - Business Sport Plus - 2018 - BMW 530i Sedan
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 11990000000 6 ماهه 6661000000 975600000
2 11990000000 12 ماهه 6689000000 512900000
BMW 5 Series Sedan - Progressive - 2018 - BMW 530i Sedan
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 12390000000 6 ماهه 6884000000 1008000000
2 12390000000 12 ماهه 6912000000 530000000
BMW 5 Series Sedan - Progressive Plus - 2018 - BMW 530i Sedan
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 12590000000 6 ماهه 6995000000 1024300000
2 12590000000 12 ماهه 7023000000 538700000
BMW 3 Series Sedan - Legend - 2018 - BMW 320i Sedan
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 7490000000 6 ماهه 4141000000 572700000
2 7490000000 12 ماهه 4160000000 303400000
3 7490000000 18 ماهه 4283000000 224100000
4 7490000000 24 ماهه 4300000000 175900000
BMW 3 Series Sedan - Performance - 2018 - BMW 330i Sedan
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 8690000000 6 ماهه 4805000000 664400000
2 8690000000 12 ماهه 4826000000 352000000
3 8690000000 18 ماهه 4969000000 260000000
4 8690000000 24 ماهه 4988000000 204200000