Dlanauczyciela.pl - materiały dydaktyczne wydawnictwa Nowa Era

Dowiedz się, jakie materiały
dydaktyczne znajdziesz

na portalu dlanauczyciela.pl

więcej

Jak uzyskać dostęp
do materiałów dydaktycznych

wydawnictwa Nowa Era?

więcej

Diagnoza z Nową Erą
Kod do diagnozy znajdziesz w profilu użytkownika
w portalu dlanauczyciela.pl

więcej
Nasze pomoce ułatwiają nauczycielom ich codzienną pracę. W jednym miejscu, na wyciągnięcie ręki.
Uwaga!
Dokumentacja nauczyciela m. in. podstawa programowa, program nauczania,
plany wynikowe, rozkład materiału, wymagania edukacyjne itp.
dostępna jest bez potrzeby rejestracji i logowania.