���������� �����
������� ����������� ������� ��� ����� �������

���������� �����

���� ANKT ������������ ����� ���� ������ ������, ����� � �������, ��������� ��� ����������� ��� ����������� � ��������� ����������. �� ����� ����������� ������� �������������� ��� �������� � ����������� ������������ ���������� ������, ����� � �������. ����� ����������� ����������� ����� �������� ������ ������� ���� ����������� ����. ���� �� ��������������� ����, ������������ �� �������� ������ ��� �� ��������������� ����, ������������ ����� ������ ���������. ����� ������������� ��� ����, �� ������ ���������� �� ����� �����. ����� ����������� ����� ������ ������, �� ��������� ������ �������� ������������� � ����������� �����. ����������� ������������� ����� ��������� �� ����������� ��������. ��� ����� ������� ��� ����������� � �������������, � ��� �� ��� ��������� � ��������������. �� ����� ����� ������������ ������ ���������� �����, ��� �������� ��� ����������� ��� ����������� � SMS. ��� ����� ������ - �� ����� ������ � ���� ��������.
e-mail:
������
�����������

����� �����

�������� ������ � "���������������� ������� "
����� �������� ������� ����� ��������� ���� ������. ��������� ���� ����������� . ���� �� ������ ��� �� ������� � ������ , ����� ������� ����� � �������. � ��������� ��� ������ ������ ������ �����.
����� ������������
���� �� ���� "����� ������������"
���� �� �������

���������� �����

������ ���� �� ������������ ���������
���� ������������
��� ���� �� �������� ����� 2010
���� �� �������������
������� ��� �����?
���� ������
���� �� �������� (�����������)
������ �� ��� ����

����� ��������

���� �� ��������������.
���� �� ���������
���� �� ���������
���� �� ����������� �� ����������
���� - �����
���� �� ������������ ������ �������������
� ����� ��������� ���� �����
�������. �������. ��������.���.
�� ������� ������ �� ��������� ������ �����
���� ������
������� ��� �����?
���������� ����� ���������� �������
���� �� ��������� ������ ����������
���� �� �����������������
������ ������ ������������� (������ ���� �.�. ����������)
����� �� ���� �������� �����������?
���������� - �������� �� �������!

�������� �����

���� �� ����������������.
���� ������������ ���������
���� ��������� � �����
�������� - ���������� ����
������ �� ��� ����

����� ��� �������

������������� - ���������� �������.
�������� �� �� ���� �����
�� ����������� �� �� ���������� � �����?
������������ �� �� � �����?
����� �� � ��� ��������� � ������� �������?
��������� �� �����������

����� �� ������

����� �� �� ���� �� ����� ����?
������ �� �� ��� �� ����� ����?���.
���� �� ���������.
���� - ������ �� �� ��� �� ����� ����? (��������-����)

����� ��� �������

��� �� ����� ��� ������?
����� �� �����
�� ����� ������ ������ ������ �� ������?
���� - ������� �� �� �������
��� ������ �� ������ �����?

����� ������������

IQ �������.
��������� ���� ��� ��������
���� ������
���.
���� �� ��������������� �����������

������ �����

���� ������������������� � ������������ ������������
���� ��������� ���������������
���� - ������ �� �� ���� �����������
���� �� ����������� ������������� �������
����������� ���� �����������

���������� �����

�������������� �������� �������.
���� �� ��������
��� �� � �����?
������ ���� �� ������������
����� �� ��������
������ ���� �� �����������.
������ �� ���?
�������� ���� �� ������������

����� ��� �����

���� ������ ������ (���� �� ��������)
��������� ���� ��� ����� 8-12 ������.

����� �� ������

� ��� �
���� �� ������ ��������
���� �� ������ ����� SEO
���� �� ������ "������� ������" � 3ds max
���� �� ������ ��������� 3ds max
���� �� ������ ������ ����

��� �����

��� ���� �� ���������� (����.)
������� ��� ���� �� �������
��� ���� �� �������� ����� 2010
������� ��� ���� �� �������� �����
��� �� �������� ����� 11 �����
������� ���� �� ��������������.
���������������� ��� ���� �� �������� �����
������������� ��� ���� �� �������� �����

������ �����

������ ���� �� ������������ ���������
���� - ����� �����������
����. ������. ���� ������ ���. ������?
������ ������

� ����� - ���������� �����

�� ����� ����� �� ������ �� ������ ������ ����� ������������� ��� ���������� ����. �� � ������ �������������� ��������� ���������� �����. ��� ����� ���� ��� ��������, �� ��������� ����� ��� � ��������������� ����� ��� ����� ������������ �� �������� ������.
��������������� ������ �� ������� ��������� ��������. �� ������ ��������� ���������� ����� ��� �������� ������ � ��������� ����� ���� ������������� ������� � ��� �������������� �� ����� �����, ��������, ����� �������� � ���������. �� ����� ���������� ����� �� ������ ������� � ������ ������ �� ������ �� ����������, ������ �� ����� ������� �� ��� ��� ����� � ������� ����� ������. �� ���������� �����, ������ � ���� ���������� ����� ������������ � ��������� ������� �������.
����� ���� ��������� ������������� ������ ����� �� ������ ������������ � ���� �� ����� ��������� ����������� ���.
� ��� �� ����� ������������ ������ ���������� �����. ����������� �����, ��������, ����������� �����, ��������� ����������� �������� ��������� � ��� �����������. ������ ���� �� �����������������, �� �������� ����������� ��������� ���������� ������, �������������� � ������ ������������� � ���������� �������������� � ���. ������� ��������� ����� ����� ������� � ������ ���������� �� ����������. �� � ������� �� ������� ��������� ���������� ����� ������.

��� ������?

������ ����������
������ ����� ����������� �����, �� ������ �������� ����������. ���������� ����� ����� � ���� �����������, ������� ����� ����������� � ������������, ��������, ������������. ������ ���������� ����� ���������� �����, � ������������, ����� �� ��� ����, ������ ��������� ����������� �����������.
����� ������
�� �������� ����������� ��������� � ��������� � ������� ������ �������� ����� ������. ��� �����, ������� ��� �� �������� ����������, �������� ��������� �����, ��������, �� ������ ������ ��� ����� �� ��������� ����������� ����.
���������� � ������
������ ����� �� ������ ��������� ��������������� �����, �� � ������������ �������������������� ��������� � ��������� �� ��� ����������� �����. ������� �� �� ������������ � ������ ������ � ������ ����������.
���������� ����� � ���. �����
�� ��������� ������ ���� ���������� � ����������� ������. ������ �� ������ ��������������� ����������� "���������� �����", � ����� ���. �����, ���: "���������", "��� ���". "FaceBook".
�����������
�� �������� �� ���� ����������� ��������� ����������� � ������, ������������� ������������������ � ��������. ����� ��� ������������ �������� �� �������� ���������� �����.

����������� ����� ������

 • ������ ���������� �����
 • ����� ������ ��� ����� ������
 • ����� ������ ����� - ���������, ���������������, ���������������
 • ����������� ��������� �����
 • ���������� ������������� ������ �� ����� �����
 • ����������� ���������� ����� ���������� �����
 • ��������� ������ ������ ��� ���������� ��������� ������
 • ����������� ����� ������ �������������
 • ���������� ������� � ���� ��������
 • ���������� � ������ �����-������
 • ���������� ����� � ���� ��������
 • ����������� ����������� ���������� � ����������� �����
 • �������� ����������� �������� ������������

  ����������� ��� �������������

 • ����������� ��������� ����� ��� �����������
 • ����������� ������������ ���������
 • ����������� ������� �� ����������� ������
 • ����������� ���������, ����� � ��� ��� �������� ����
 •      ��������� ��������������� � ������������, ����� ����������� �� ����� ����� ������� ������� ������������. � ���� ����� ���� �� ���������� ����� ���������� ���� ��������� ����� ������� �������� �� ���� ����� �� ������ ankt.ru@gmail.com. ��� �� ������ �������� � ���� ������� � ����������� ���������� �� �����.